ALGEMENE VOORWAARDEN ONAFHANKELIJK UITGEVERSPROGRAMMA KOBO WRITING LIFE
LAATST BIJGEWERKT: [23 September 2016]

Deze Voorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen Rakuten Kobo Inc. (tezamen met haar affiliates [waarbij "affiliates" betrekking heeft op elke entiteit die direct of indirect beheert, beheerd wordt, of algemeen beheerd wordt door Rakuten Kobo Inc.], "Kobo", "wij" of "ons") en het individu als vastgesteld in de Contactinformatie voor Kobo Writing Life ("u" of "Uitgever") met betrekking tot uw deelname aan Kobo Writing Life, een "doe-het-zelf" digitaal publicatiedienstprogramma van Kobo, voor het publiceren van schriftelijke werken in elektronisch formaat die voldoen aan de kenmerken van de algemeen heersende opvatting van het concept boek of roman, als geproduceerd door een uitgever voor afdrukken ("eBook"). Kobo's Gebruiksvoorwaarden,Privacybeleid en Contentbeleid vormen een belangrijk onderdeel van deze Voorwaarden en zijn tevens bindend voor u. Indien de Uitgever een bedrijfsentiteit of andere rechtspersoon betreft, garandeert de persoon die deze Voorwaarden accepteert namens de Uitgever jegens Kobo dat hij/zij toestemming heeft om dit te doen en de Uitgever juridisch aan deze Voorwaarden mag binden. Uw aanvaarding van deze Voorwaarden is bindend voor u en/of de entiteit of persoon die u vertegenwoordigt wanneer u deze accepteert. Het is u niet toegestaan Kobo Writing Life te gebruiken vooraleer u akkoord gaat met de Voorwaarden.

LID 1. AANPASSINGEN EN BEVEILIGING.

1.1 Wijzigingen aan deze Voorwaarden. Kobo behoudt zich het recht voor om te allen tijde naar eigen goeddunken delen van deze Voorwaarden, zoals hier uiteengezet, te wijzigen, aan te passen, aan te vullen of te verwijderen. Deze Voorwaarden (uitgezonderd rechten en voorwaarden omtrent kosten) kunnen van tijd tot tijd eenzijdig door Kobo worden gewijzigd door dergelijke veranderingen op onze website te publiceren, waarbij dergelijke veranderingen van kracht gaan zodra u Kobo Writing Life gebruikt na een dergelijke berichtgeving (uw gebruik van Kobo Writing Life geeft uw aanvaarding van dergelijke veranderingen aan). Veranderingen van de rubrieken van deze Voorwaarden met betrekking tot rechten en kosten zijn binnen 30 dagen van kracht na plaatsing of op de datum dat u (i) uitdrukkelijk de gewijzigde Voorwaarden accepteert of (b) aanvullend Werk beschikbaar stelt bij Kobo via Kobo Writing Life.

U HEEFT ALTIJD HET RECHT OM UW DEELNAME AAN KOBO WRITING LIFE STOP TE ZETTEN EN UW WERKEN TE ALLEN TIJDE UIT DE VERKOOP TE HALEN INDIEN DE VOORWAARDEN VOOR U NIET ACCEPTABEL ZIJN.

1.2 Beveiliging. Om deel te nemen aan Kobo Writing Life dient u minimaal 18 jaar oud te zijn of wettelijk meerderjarig te zijn in het land waar u woonachtig bent en dient u een actief en geldig Kobo Writing Life-account te hebben. Wanneer u uw Kobo Writing Life-account aanmaakt, moet u ons voorzien van correcte en volledige informatie. Zorg ervoor dat uw contactgegevens actueel blijven, zodat wij weten hoe we u kunnen bereiken. We raden u aan "sterke" wachtwoorden (wachtwoorden die bestaan uit een combinatie van hoofdletters en kleine letters, cijfers en symbolen) te gebruiken voor uw account. U alleen bent verantwoordelijk voor de activiteiten die plaatsvinden binnen uw account, en u gaat ermee akkoord de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw account veilig te bewaren. U dient Kobo onmiddellijk in te lichten over eventuele misbruik van uw aanmeldgegevens indien u zich bewust wordt van ongeautoriseerd gebruik van uw account. Het is slechts toegestaan ťťn Kobo Writing Life-account tegelijkertijd te hebben.

LID 2. DEELNAME AAN KOBO WRITING LIFE.

2.1 Levering. Gedurende uw deelname aan Kobo Writing Life, zal Uitgever Kobo met regelmaat voorzien van romans, korte verhalen, artikelen of hoofdstukken ("Werken") en de bijbehorende metagegevens, en is het Kobo toegestaan dergelijke Werken beschikbaar te stellen voor eindgebruikers van Kobo, welke een geregistreerd account hebben voor de eReading Dienst van Kobo ("Gebruikers") via de eReading Dienst overeenkomstig de voorwaarden als uiteengezet in deze Voorwaarden. U bent verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de Werken (en de overeenkomstigheid met ons Contentbeleid en de Gebruiksvoorwaarden) en metagegevens en u zult ons onmiddellijk inlichten over eventuele fouten.

2.2 Rechten. U autoriseert Kobo en kent Kobo alle noodzakelijke rechten en licentie toe om uw Werken, die door u of ons in eBook formaat geconverteerd zijn, te verspreiden, elektronisch over te dragen en te verkopen aan Gebruikers binnen de gebieden als door u aangegeven voor dergelijke Werken. In de context van deze Voorwaarden betekent "eReading Dienst" de door Kobo aangeboden online dienst die Gebruikers voorziet van toegang om eBooks te ontdekken, lezen en kopen via meerdere kanalen, waaronder de Kobo website, mobiele applicaties, eReading-apparaten, webapplicaties of "widgets" en andere Kobo-applicaties. Zonder beperking van het voornoemde, is het Kobo toegestaan om:

        Naar ons goeddunken de Werken te accepteren of te weigeren,

        Uw Werken te kopiŽren en op ťťn of meerdere computers op te slaan,

        Uw Werken te converteren, te herformeren en te coderen in eBooks en de weergave van de Werken in te schakelen en te optimaliseren binnen de eReading Dienst, mits Kobo ermee akkoord gaat dat wij geen aanpassingen doen aan de inhoud van de Werken en Kobo niet verantwoordelijk is voor eventuele onnauwkeurigheiden of fouten in de conversie of herformering.

        Alle Werken en de metagegevens, of een deel daarvan, die u via Kobo Writing Life aanlevert weer te geven, op de markt te brengen, te verzenden, te verspreiden, te verkopen en anderszins digitaal verkrijgbaar te maken voor klanten en potentiŽle klanten zodat zij deze kunnen downloaden en/of opslaan, openen, kopiŽren en plakken, afdrukken, citeren en / of online en offline bekijken, waaronder op draagbare apparaten,

        Alle marketing en aanbiedingen van uw Werken vast te stellen met betrekking tot de verkoop daarvan via de eReading Dienst, waaronder het doen van redelijke aanbiedingen van een eBook dat gratis verkrijgbaar is als promotiemateriaal om gebruikers aan te moedigen het eBook aan te schaffen,

        Naar eigen goeddunken te kiezen om een eBook uit de eReading Dienst te verwijderen of een eBook te weigeren dat voor verkoop via Kobo Writing Life is ingestuurd door Uitgever, en

        Onze rechten en licentie als uiteengezet in deze Voorwaarden direct uit te oefenen en middels boekverkopen van derden, winkeliers, distributeurs, affiliates en onafhankelijke aannemers.

2.3 Eigendom. Tussen u en Kobo erkent Kobo uitdrukkelijk dat u de eigenaar of licentiehouder bent van alle rechten, het eigendom en de belangen in en van de Werken. Alle rechten van de Werken die volgens deze Voorwaarden niet uitdrukkelijk zijn toegekend, zijn voorbehouden aan de Uitgever. Uitgever erkent dat Kobo eigenaar is van alle rechten, eigendom en belangen in en van de eReading Dienst, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten daarvan, waarbij "intellectuele eigendomsrechten" betrekking heeft op alle rechten voortkomend uit of betrekking hebbend op het volgende, hetzij beschermd, voortgekomen of ontstaan uit de wetgeving in Canada, de Verenigde Staten of eventuele andere rechtsgebieden: (i) bedrijfsnamen, handelsnamen, geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken en dienstmerken; (ii) patenten; (iii) auteursrechten, registraties van auteursrechten, schriftelijke stukken en andere werken die auteursrechtelijk zijn beschermend, waaronder computerprogramma's, databases en documentatie daarvan; en (iv) eigen en niet-openbare bedrijfsinformatie, waaronder handelsgeheimen, know-how, uitvindingen, verbeteringen, concepten, ideeŽn, methoden, processen, ontwerpen, formules, technische gegevens, tekeningen, specificaties, onderzoek- en ontwikkelingsinformatie. De rechten van Kobo zijn beschermd door Amerikaanse, Canadese en internationale intellectuele eigendomswetten.

2.4 Gebiedsrechten. De rechten en de licentie die worden toegekend in deze Voorwaarden gelden wereldwijd, behalve dat Uitgever de gebiedsrechten van Kobo uitdrukkelijk vastlegt en beperkt voor elk van de Werken. Kobo zal alle commercieel redelijke inspanningen doen om de toegang tot het Werk van Uitgever te beperken tot het/de specifieke geografische gebied(en) als aangegeven door de Uitgever voor haar eBook in de eReading Dienst.

2.5 Digital Rights Management. Op uw verzoek zullen de Werken op een manier in de eReading Service worden opgenomen waardoor voorkomen wordt dat Gebruikers de inhoud van de Werken kunnen kopiŽren en afdrukken. Indien deze optie is ingeschakeld, kan de eReading Service nog wel het kopiŽren van korte citaten toestaan die niet langer zijn dan 600 tekens, waardoor de Gebruiker korte passages via social media kan delen (bijv. Twitter, Facebook, etc). Alle versies van de eReading Service gebruiken geavanceerde beveiligingsmethoden om de inhoud te beschermen tijdens overdracht en lokaal door coderingen en algoritmes toe te passen Wij beantwoorden uw informatieverzoeken omtrent eventuele overtredingen van auteursrechten of ander ongeautoriseerd gebruik van de Werken zo spoedig mogelijk.

LID 3. DUUR EN BEňINDIGING.

De termijn van deze Voorwaarden vangt aan vanaf de datum waarop u deze accepteert en duurt voort tot beŽindiging door u of ons. Het is ons toegestaan (i) deze Voorwaarden te allen tijde te beŽindigen of op te schorten, evenals uw toegang tot Kobo Writing Life, mits wij u hieromtrent na een dergelijke beŽindiging direct over inlichten via het e-mailadres dat wij in ons dossier hebben, en (ii) om te allen tijde tijdelijk uw Werken uit de verkoop te verwijderen of op te schorten, om wat voor reden dan ook of zonder enkele reden. Het is u te allen tijde toegestaan uw deelname aan Kobo Writing Life op te schorten of te beŽindigen en een intrekking van uw Werken te verzoeken door ons een opzegtermijn van minimaal 10 dagen te verschaffen. Na beŽindiging van deze Voorwaarden, en behalve indien anderszins aangegeven in deze Voorwaarden, zal Kobo het verkopen of anderszins verspreiden van uw Werken direct staken, mits Kobo gearchiveerde kopieŽn van de Werken mag behouden met als doel geautoriseerde toegang door een Gebruiker te voorkomen die een kopie van een dergelijk Werk heeft aangeschaft via de eReading Service voor beŽindiging van deze Voorwaarden, mits een dergelijke blijvende toegang niet in strijd is met een juridisch mandaat en mits wij uw Werken blijven beschermen tegen diefstal, ongeautoriseerde toegang, kopiŽren of heroverdracht, overtreding, inbreuk, ongeautoriseerde manipulatie of ander onterecht gebruik. Kobo verwijdert alle eventuele gearchiveerde Werken of andere kopieŽn van de Werken wanneer redelijkerwijs wordt vastgesteld dat het geen blijvende plicht betracht om toegang tot het eBook te behouden op basis van dergelijke Werken.

LID 4. PRIJZEN, FACTURERING EN BETALINGEN

4.1 Verkoopprijs en Standaard Voorwaarden. U voorziet Kobo van de aanbevolen verkoopprijs (Suggested Retail Price ofwel SRP) voor het eBook, exclusief enige goederen en diensten, verkoop- of soortgelijke belastingen ('Belastingen') en inclusief de belasting over de toegevoegde waarde (btw) in landen waar de verkoopprijs voor consumenten inclusief btw moet zijn. Behalve indien de Werken van Uitgever in aanmerking komen voor deelname aan het Onafhankelijke Uitgeversprogramma ("IPP") als hieronder uiteengezet, betaalt Kobo de Uitgever 45% van de SRP voor elk van de verkochte eBooks van Uitgever ("Standaard Voorwaarden"). Kobo zal naar eigen goeddunken de werkelijke verkoopprijs instellen die de Gebruiker betaalt ("ASP") voor elk eBook van de Uitgever en kan tevens eventuele Belastingen als extra onderdelen toevoegen aan de ASP of deze opnemen in de ASP.

4.2 IPP Voorwaarden. Kobo zal Uitgever 70% van de SRP betalen ("IPP Voorwaarden") voor de verkoop van elk eBook dat voor Uitgevers is verkocht die aan de volgende voorwaarden voldoen (tezamen de "IPP Criteria"):

        Uw SRP voor elk eBook dient aan de volgende prijsregels te voldoen.

i.                 meer dan of gelijk aan $2,99 USD in de VS,

ii.               meer dan of gelijk aan £1,99 GBP in het VK,

iii.              meer dan of gelijk aan $2,99 CAD in Canada,

iv.              meer dan of gelijk aan $2,99 AUD in AustraliŽ,

v.                meer dan of gelijk aan Ä1,99 EUR in de Europese Unie,

vi.              meer dan of gelijk aan $2,99 NZD in Nieuw-Zeeland,

vii.            meer dan of gelijk aan $15,99 HKD in Hong Kong,

viii.          meer dan of gelijk aan •299 JPY in Japan,

ix.              meer dan of gelijk aan 2.99 CHF in Zwitserland,

x.                meer dan of gelijk aan 5.99 TRY in Turkije,

xi.              meer dan of gelijk aan R$7.99 BRL in BraziliŽ,

xii.            meer dan of gelijk aan $39.99 MXN in Mexico,

xiii.           meer dan of gelijk aan $70 TWD in Taiwan,

xiv.           meer dan of gelijk aan R29.99 ZAR in Zuid-Afrika,

xv.             meer dan of gelijk aan ₱99.99 PHP in de Filippijnen,

xvi.           meer dan of gelijk aan ₹149.99 INR in India,

xvii.         tenminste twintig (20%) procent onder de AVP van de fysieke uitgave van het boek, indien deze beschikbaar is.

        De SRP voor uw eBooks als doorgegeven aan Kobo dient minder te zijn of gelijk aan de laagste prijs als door u aangegeven aan derden.

        Uw Werken mogen geen werken zijn binnen het publieke domein, werken die zijn gepubliceerd vůůr 1923 in de Verenigde Staten, werken gepubliceerd ďgedurende het leven van de auteur en 50 jaar na diens overlijdenĒ in Canada, Nieuw-Zeeland, Japan en Hong Kong, werken gepubliceerd ďgedurende het leven van de auteur en 70 jaar na diens overlijdenĒ in AustraliŽ, de EU, het Verenigd Koninkrijk en overige landen ('werk dat behoort tot het publieke domein').

        Openbaar Beschikbare Werken die voornamelijk bestaan uit content die openbaar beschikbaar is en die niet in aanmerking komt voor de IPP Voorwaarden.

        Uw eBooks dienen Kobo ter beschikking zijn gesteld voor verkoop in elke geografische locatie waarbinnen Uitgever de intellectuele eigendomsrechten bezit.

        eBooks komen alleen in aanmerking voor IPP Voorwaarden indien de verkoop aan Gebruikers plaatsvindt in de gebieden als uiteengezet in Bijlage A (hieronder)

        Op de gebiedsbeperking na (waarbij uw eBooks buiten de IPP Gebieden volgens Standaard Voorwaarden zullen worden betaald, maar uw eBooks binnen de IPP Gebieden volgens IPP Voorwaarden zullen worden betaald indien zij hier anderszins voor in aanmerking komen), dient elk eBook te allen tijde binnen een verkoopperiode te voldoen aan de IPP Criteria zodat Uitgever IPP Voorwaarden voor het desbetreffende eBook ontvangt. Indien een Werk op een bepaald moment tijdens een verkoopperiode niet voldoet aan de IPP Criteria, zult u betaald worden voor alle verkopen van het desbetreffende eBook gedurende deze periode middels de Standaard Voorwaarden.

Het is Kobo toegestaan om van tijd tot tijd naar eigen goeddunken toevoegingen te doen aan de IPP Gebieden of de IPP Criteria overeenkomstig de voorwaarden als hierin uiteengezet. Eventuele veranderingen van de IPP Voorwaarden of IPP Criteria zijn van toepassing op alle boeken die Uitgever volgens de IPP aanbiedt.

4.3 Betaling voor werken uit het publieke domein. Kobo zal de uitgever 20% van de adviesprijs betalen voor elk verkocht werk uit het publieke domein van de uitgever.

4.4 Valuta. Kobo kan toestaan dat de SRP voor meerdere landen en in meerdere valuta ("MSRP") wordt aangegeven, en het is Uitgever toegestaan MSRP aan te leveren voor alle, ťťn of een combinatie van deze opties. U dient echter wel ťťn enkele valuta te selecteren waarin u uitbetaald wilt worden. Als u niet wilt dat een specifieke valuta wordt ingesteld voor SRP of MSRP, zal Kobo deze standaard instellen op USD SRP (door ons geconverteerd of door u ingesteld) als de basislijn voor de verkoop van uw eBooks.

4.5 Belastingen. Partijen zullen namens zichzelf betalen, in aanvulling op eventuele andere bedragen die Partijen dienen te betalen volgens deze Voorwaarden, verkopen, het gebruik, uitoefening, waardetoevoeging, bruto-ontvangsten of andere soortgelijke belastingen die opgelegd kunnen worden of die men dient te betalen volgens de belastingwetgeving wegens de transacties die volgens deze Voorwaarden zijn gedaan, waaronder Belastingen.

4.6 Rapportage en betaling. Mits Uitgever haar verplichtingen volgens deze Voorwaarden niet overtreedt, zal Kobo u de van toepassing zijnde bedragen betalen voor elk eBook dat verkocht wordt aan een Gebruiker (m.a.w. volgens Standaard Voorwaarden of IPP Voorwaarden), totaal van terugbetalingen, rood staan en Belastingen. Kobo verricht betalingen aan de Uitgever en voorziet op maandbasis in verkooprapportages, waarbij alle betalingen en rapportage binnen vijfenveertig (45) dagen na het einde van de betreffende maand worden verricht. Het is Kobo toegestaan betalingen op te laten lopen en in te houden tot het te betalen totaalbedrag meer dan $100 bedraagt. U bent verantwoordelijk voor het controleren van alle verkooprapporten met betrekking tot uw Werken. Indien u eventuele fouten of onvolledigheden opmerkt in dergelijke rapporten, is Kobo niet verplicht om eventuele dergelijke fouten of weglatingen te corrigeren, evenals eventuele daaruit voortvloeiende tekortkomingen, tenzij u binnen zes (6) maanden na ontvangst van dergelijke rapporten schriftelijk bericht van dergelijke fouten of onvolledigheden geeft.

4.7 Terugvorderingen en fraude. Kobo is gerechtigd om alle terugvorderingen opgelegd door creditcardmaatschappijen of andere betalingsproviders met betrekking tot een bepaalde transactie, inclusief bijbehorende kosten gedurende een periode tot 120 dagen na de transactiedatum, te verrekenen met of in mindering te brengen op het aan de Uitgever verschuldigde bedrag. Kobo is op geen enkele wijze verplicht de terugvordering door een derde partij te onderzoeken of betwisten. In het geval dat Kobo te maken krijgt met een overmatige hoeveelheid terugvorderingen, qua hoeveelheid of bedrag, met betrekking tot de eBooks, dan behoudt Kobo zich het recht voor uw account met onmiddellijke ingang stop te zetten. In het geval dat Kobo een overmatige hoeveelheid terugvorderingen registreert, of een andere vorm van frauduleus gedrag, dan behoudt Kobo zich alle rechten voor om deze fraude te voorkomen, inclusief de opschorting van alle betalingen die zijn verschuldigd aan de Uitgever gedurende het onderzoek door Kobo.

LID 5. VERTEGENWOORDIGING, GARANTIES EN SCHADELOOSSTELLING

5.1 U erkent, garandeert en bevestigt tegenover Kobo dat (i) u de rechten, macht en privileges heeft om uw verplichtingen volgens deze Voorwaarden uit te voeren, te volgen en te leveren en dat de uitvoering, levering en prestaties van deze Voorwaarden zijn erkend en goedgekeurd door Uitgever; (ii) u alle benodigde rechten heeft om de garantie en toewijzing van rechten te doen die Uitgever aan Kobo heeft gedaan volgens deze Voorwaarden en dat de verzending van de Werken daarin en het gebruik van de Werken in de eReading Dienst geen verplichtingen overtreedt die Uitgever heeft jegens derden en geen intellectuele eigendomsrechten van personen overschrijdt, waaronder de auteur van de Werken; (iii) u alleen verantwoordelijk bent voor het verkrijgen en betalen van eventuele en alle noodzakelijke vrijgaven, rechten en licenties voor de Werken om de uitoefening van de rechten volgens deze Voorwaarden toe te staan, zonder eventuele verdere verplichtingen vanuit ons, waaronder eventuele betalingen die u verschuldigd bent door andere auteursrechthouders, co-auteurs en cobeheerders; (iv) de Werken geen algemene wetten of statutair recht van ander literair, geschreven of ander materiaal overtreden of zullen overtreden en dat geen enkel materiaal in de Werken intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten van personen, bedrijven of verenigingen overschrijdt en dat de Werken geen lasterlijk of onwettig materiaal of instructies bevatten die schade kunnen aanrichten aan personen, bedrijven of verenigingen; (v) de handelsmerken, handelsnamen, logo's, ontwerpen en pictogrammen van Uitgever geen handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten van andere personen, bedrijven of verenigingen schenden; en (vi) dat er geen eis of proces loopt tegen of betrekking hebbende op de titel, het eigendom en/of het auteursrecht in de Werken, of een deel daarvan, of de rechten die worden gedekt door deze Voorwaarden.

5.2 Uitgever gaat ermee akkoord Kobo en haar affiliates, evenals de respectievelijke vertegenwoordigers, directieleden en werknemers, te verdedigen tegen, vrij te waren van en schadeloos te stellen tegen alle eventuele eisen, verzoeken, processen, acties, handelingen en / of aansprakelijkheid, van welke aard dan ook, voor schade, verlies, kosten en / of onkosten (waaronder juridische kosten en schadevergoedingen) voortkomend uit: (i) schade aan personen of eigendommen, personenschade of overlijden veroorzaakt door nalaten of bewuste handelingen of het niet handelen van Uitgever in verband met deze Voorwaarden; (ii) alle overtredingen door Uitgever van vertegenwoordigingen, garanties, overeenkomsten, voorwaarden of omstandigheden van deze Voorwaarden; en (iii) eventuele vorderingen met betrekking tot een overtreding, verkeerde interpretatie of inbreuk door Uitgever van de rechten van derden, waaronder maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten. Het is Kobo toegestaan om op eigen kosten deel te nemen aan de verdediging en behandeling van eisen of acties, met of zonder eigen vertegenwoordiging.

LID 6. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

KOBO WRITING LIFE WORDT OP "AS IS"-BASIS AANGEBODEN EN KOBO VERWERPT EVENTUELE VERTEGENWOORDIGINGEN, GARANTIES OF VOORWAARDEN, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF GEŌMPLICEERD, MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE DOOR DEZE OVEREENKOMST WORDEN VERTEGENWOORDIGD, WAARONDER, DOCH NIET BEPERKT TOT, EVENTUELE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, VERKOOPBARE KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN ZOALS VOORTKOMEND DOOR DE WET, UIT STATUTEN, GEBRUIK VAN VERKOOPBAARHEID OF HANDELSWIJZEN. KOBO DOET GEEN ENKELE VERTEGENWOORDIGING, GARANTIE OF VOORWAARDE, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF GEŌMPLICEERD, MET BETREKKING TOT DE ADEQUAATHEID VAN DE EREADING SERVICE, DE INHOUD OF DE KOBO-WEBSITE VOOR ELK BEPAALD DOEL OF MET BETREKKING TOT DE ADEQUAATHEID OM EEN BEPAALD RESULTAAT TE BEWERKSTELLIGEN. U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT KOBO ER NIET VOOR KAN ZORGEN DAT UW WERKEN TEGEN DIEFSTAL OF MISBRUIK WORDEN BESCHERMD OF DAT GEBRUIKER ZICH AAN DE GEBRUIKSREGELS VAN ONZE CONTENT ZULLEN HOUDEN. WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR OVERTREDINGEN VOORTKOMEND UIT EEN EVENTUELE TEKORTKOMING VAN EEN BEVEILIGINGSSYSTEEM.

KOBO EN HAAR AFFILIATES ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLG-, PUNITIEVE OF EXEMPLAIRE SCHADE, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT OMZETDERVING, GEGEVENSVERLIES OF WINSTVERLIES, ONGEACHT DE VORM VAN ACTIE, HETZIJ CONTRACTUEEL OF DOOR ONRECHTMATIGE DAAD, WAARONDER NALATIGHEID, VOORTKOMEND UIT OF BETREKKING HEBBENDE OP DEZE OVEREENKOMST, ZELFS INDIEN KOBO GEŌINFORMEERD IS OVER DE WAARSCHIJNLIJKHEID VAN HET VOORKOMEN VAN EEN DERGELIJKE SCHADE; EN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN KOBO EN HAAR AFFILIATIES VOORTKOMEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST ZAL IN GEEN GEVAL DE BEDRAGEN OVERSTIJGEN ALS BETAALD DOOR KOBO AAN UITGEVER GEDURENDE EEN PERIODE VAN ACHTTIEN MAANDEN VOORAFGAAND AAN EEN EIS VOLGENS DEZE VOORWAARDEN.

Kobo is jegens Uitgever niet aansprakelijk voor eventuele fouten of vertraging in de prestaties van haar verplichtingen volgens deze Voorwaarden indien deze veroorzaakt zijn door een gebeurtenis of omstandigheden die buiten de controle van Kobo liggen.

LID 7. VERTROUWELIJKHEID

U geeft zonder toestemming van Kobo geen persberichten of andere openbare berichten uit met betrekking tot deze Voorwaarden en uw deelname aan Kobo Writing Life.  Alle partijen houden alle informatie die zij als gevolg van de relatie met de Uitgever en Kobo volgens deze Voorwaarden heeft verkregen in eigen beheer en openbaren zonder voorafgaande toestemming van de andere partij geen informatie met betrekking tot dergelijke kwesties. Zonder beperking van de algemeenheid van het voornoemde gaat u ermee akkoord geen informatie te openbaren die wij aan u ter beschikking stellen, waaronder communicatie tussen u en ons, alles omtrent ons bedrijf, onze klanten, marketing, eventuele verkoopgegevens die wij u sturen met betrekking tot uw Werken of eventuele andere informatie die wij u ter beschikking stellen als gevolg van uw deelname aan Kobo Writing Life. De geheimhoudingsplicht als betracht in deze alinea heeft geen betrekking op zaken waarvan de andere partij kan aantonen dat het: (i) openbaar beschikbaar is of onderdeel is geworden van openbare beschikbaarheid, anders dan als gevolg van een overtreding van uw geheimhoudingsplicht volgens deze Voorwaarden: (ii) reeds schriftelijk in bezit was voordat deze Voorwaarden van kracht zijn gegaan; (iii) onafhankelijk aan een derde is bekendgemaakt die gerechtigd was hetzelfde te openbaren; (iv) verplicht is te openbaren volgens het toepasselijk recht of op verzoek van een gerechtshof, overheidsinstantie of andere competente autoriteit, of (v) verplicht is te openbaren aan een derde als gevolg van een relatie of samenwerking met een dergelijke derde, onder de voorwaarde dat een dergelijke derde schriftelijk is gebonden door een geheimhoudingsplicht die minimaal gelijk is aan de geheimhoudingsplicht als uiteengezet in deze bepaling.

LID 8. ALGEMENE BEPALINGEN.

Alle berichten die zijn vereist volgens deze Voorwaarden of andere communicatie die is vereist of toegestaan volgens deze Voorwaarden zal per e-mail aan Kobo plaatsvinden via het Kobo Writing Life portaal en per mededeling binnen de login van de gebruiker op het portaal. Indien u ons een bericht wilt sturen, gebruikt u het volgende e-mailadres: writinglife@kobo.com. Alle voorwaarden die volgens hun aard bedoeld zijn om voort te duren na beŽindiging van deze Voorwaarden gelden ook na een dergelijke beŽindiging beŽindiging. Kobo beheert de eReading Service vanuit haar kantoren in de provincie Ontario, Canada. De eReading Service is toegankelijk vanuit alle provincies en gebieden van Canada en vanuit andere landen overal ter wereld. Aangezien ieder van deze rechtsgebieden wetten kan handhaven die kunnen verschillen van die van de provincie Ontario, gaat u er door de eReading Service te openen mee akkoord dat alle kwesties met betrekking tot de toegang tot of het gebruik van de eReading Service, of eventuele andere hyperlinks naar websites, onderhevig zijn aan de wetten van de provincie Ontario en de federale wetten van Canada die dienovereenkomstig van toepassing zijn. U gaat tevens akkoord met de niet-exclusieve persoonlijke jurisdictie en locatie van de gerechtshoven in de provincie Ontario en erkent dat u dit vrijwillig doet en verantwoordelijk bent voor het volgen van alle plaatselijke wetten. Deze Voorwaarden, het Kobo Contentbeleid en de Gebruiksvoorwaarden vormen de gehele overeenkomst en de verstandhouding tussen de Partijen met betrekking tot het onderwerp daarvan en vervangen alle eerdere en soortgelijke overeenkomsten, afspraken, onderhandelingen en voorstellen, zowel mondeling als schriftelijk. Mits anderszins uiteengezet in deze Voorwaarden, mogen deze Voorwaarden alleen schriftelijk worden gewijzigd of aangepast en dienen deze te worden ondertekend door elk der Partijen. Deze Voorwaarden kunnen zonder voorafgaande toestemming van de andere partij niet door Kobo of de Uitgever in zijn geheel of gedeeltelijk worden overgedragen. Niettegenstaande het voornoemde is het Kobo toegestaan om zonder voorafgaande berichtgeving of toestemming deze Voorwaarden of andere rechten en plichten volgens deze Voorwaarden over te dragen aan derden, waarbij het Uitgever is toegestaan alle rechten en plichten met betrekking tot de verkoop van alle of nagenoeg alle bedrijfsactiva van Uitgever zonder toestemming volgens deze Voorwaarden over te dragen aan derden, maar Uitgever dient Kobo hieromtrent wel direct in te lichten.