VOORWAARDEN KOBO WRITING LIFE-SERVICE

Dit is een bindende overeenkomst ("Voorwaarden") tussen Rakuten Kobo Inc. ("Kobo", "we" of "ons") en het individu ("u" of "Uitgever') die zich inschrijft voor het programma digitale uitgeversdiensten ("Kobo Writing Life" of "KWL"), zoals vastgesteld in de verslagen van Kobo van een dergelijke inschrijving, voor de publicatie van werk in geschreven of audio elektronisch formaat ("eBook" of "Audioboek", indien van toepassing, of gezamenlijk "Werk"). Kobo's Gebruiksvoorwaarden, Privacybeleid en Contentbeleid zijn in deze Voorwaarden opgenomen en zijn tevens bindend voor u. Als de Uitgever een rechtspersoon is, dan accepteert het individu dat deze voorwaarden accepteert de Voorwaarden namens de rechtspersoon onder de uitdrukkelijke garantie en garandeert ten opzichte van Kobo dat ze geautoriseerd zijn om dat te doen en in staat om Uitgevers aan deze voorwaarden te houden, in welk geval "u" en "Uitgever" de rechtspersoon moeten zijn. U dient Kobo Writing Life niet te gebruiken tenzij u instemt met de voorwaarden.

SECTIE 1. WIJZIGINGEN EN BEVEILIGING.

1.1 Wijzigingen aan deze Voorwaarden. Kobo behoudt zich het recht voor om te allen tijde naar eigen goeddunken delen van deze Voorwaarden, zoals hier uiteengezet, te wijzigen, aan te passen, aan te vullen of te verwijderen. Deze voorwaarden kunnen eenzijdig worden gewijzigd, maar niet met terugwerkende kracht, door Kobo van tijd tot tijd door dergelijke wijzigingen te publiceren op onze website, en dergelijke wijzigingen zijn van kracht vanaf de datum die op de website staat, minimaal dertig (30) dagen volgend op de publicatie van wijzigingen aan rechten of kosten van toepassing op Kobo Writing Life.

U HEEFT ALTIJD HET RECHT OM UW DEELNAME AAN KOBO WRITING LIFE STOP TE ZETTEN EN UW WERKEN TE ALLEN TIJDE UIT DE VERKOOP TE HALEN INDIEN DE VOORWAARDEN VOOR U NIET ACCEPTABEL ZIJN.

1.2 Beveiliging. U dient minstens 18 jaar of voor de wet meerderjarig te zijn in uw woonplaats om Kobo Writing Life te mogen gebruiken. Als u uw Kobo Writing Life account aanmaakt, dan dient u ons nauwkeurige en volledige informatie te verschaffen en u dient deze informatie, inclusief de contactgegevens, te allen tijde up to date houden. We raden u aan "sterke" wachtwoorden (wachtwoorden die bestaan uit een combinatie van hoofdletters en kleine letters, cijfers en symbolen) te gebruiken voor uw account. U alleen bent verantwoordelijk voor de activiteiten die plaatsvinden binnen uw account, en u gaat ermee akkoord de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw account veilig te bewaren. U dient Kobo onmiddellijk in te lichten over eventuele misbruik van uw aanmeldgegevens indien u zich bewust wordt van ongeautoriseerd gebruik van uw account.

SECTIE 2. GEBRUIK VAN KOBO WRITING LIFE.

2.1 Levering. Tijdens de periode waarin u Kobo Writing Life gebruikt, verschaft u Kobo Werken en de hierbij behorende metagegevens. U bent verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de Werken, de metagegevens, en de overeenkomstigheid met ons Contentbeleid en de Gebruiksvoorwaarden. Kobo kan op elk moment Werken die u aanlevert accepteren, afwijzen, opschorten of verwijderen naar eigen goeddunken, om een bepaalde reden of zonder reden, inclusief onredelijk gedrag.

2.2 Rechten. U geeft Kobo toestemming en kent Kobo alle nodige rechten en licenties toe om uw werk beschikbaar te stellen, te kopiëren, te verspreiden, elektronisch over te dragen en te verkopen via de eReading-service, ingediend door u via Kobo Writing Life, aan individuen die van Kobo toestemming hebben om de Kobo eReading-service te gebruiken ("Gebruikers") binnen de gebieden zoals gespecificeerd door u voor dergelijke Werken. Zoals gebruikt in deze Voorwaarden betekent "eReading Service" de online dienst die aangeboden wordt door Kobo, diens partners, of externe retailverkopers, of licentiehouders, die Gebruikers toegang bieden om te eBooks en audioboeken te ontdekken, lezen, ernaar te luisteren en aan te schaffen via diverse interfaces inclusief de website van Kobo, mobiele applicaties, speciale eReading apparaten, en andere toegewezen en door Kobo geautoriseerde kanalen. Zonder beperking van het voornoemde, is het Kobo toegestaan om:

2.3 Eigendom. Tussen u en Kobo erkent Kobo uitdrukkelijk dat u de eigenaar of licentiehouder bent van alle rechten, het eigendom en de belangen in en van de Werken. Alle rechten van de Werken die volgens deze Voorwaarden niet uitdrukkelijk zijn toegekend, zijn voorbehouden aan U. U erkent dat Kobo alle rechten, titels en belangen beheert van en voor Kobo Writing Life en de eReading-dienst, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, waarbij "intellectuele eigendomsrechten" alle rechten inhouden die voortvloeien uit of betrekking hebben op het volgende, of deze nu beschermd, gecreëerd of ontstaan zijn onder de Canadese wet, de Amerikaanse wet of een andere jurisdictie: (i) bedrijfsnamen, handelsnamen, geregistreerde of ongeregistreerde handelsmerken en servicemerken; (ii) patenten; (iii) auteursrechten, auteursrechtregistratie, geschriften en andere werken met auteursrechten, inclusief computerprogramma's, databases en documentatie; en (iv) eigendoms- en niet-openbare bedrijfsinformatie inclusief handelsgeheimen, expertise, uitvindingen, ontdekkingen, verbeteringen, concepten, ideeën, methodes, processen, ontwerpen, formules, technische gegevens, tekeningen, specificaties, onderzoek- en ontwikkelingsinformatie en andere eigendoms- en niet-openbare informatie. De rechten van Kobo zijn beschermd door Amerikaanse, Canadese en internationale intellectuele eigendomswetten.

2.4 Gebiedsrechten. De rechten en de licentie die worden toegekend in deze Voorwaarden gelden wereldwijd, tenzij U de gebiedsrechten van Kobo uitdrukkelijk vastlegt en beperkt voor elk van de Werken via de Kobo Writing Life-interfaces van Kobo. Kobo zal commercieel redelijke inspanningen leveren om de toegang tot elk Werk aangeboden als een eBook of audioboek te beperken via de eReading-service voor gebruikersaccounts uit de specifieke geografische gebieden geïdentificeerd door de Uitgever, indien aanwezig, echter gezien de continue veranderende complexiteit van digitale distributie kan Kobo niet garanderen dat de Werken in een specifiek gebied niet beschikbaar zijn.

2.5 Digital Rights Management voor eBooks. Op uw verzoek zullen eBooks op een manier in de eReading Service worden opgenomen waardoor voorkomen wordt dat Gebruikers de inhoud van de Werken kunnen kopiëren en afdrukken. Indien deze optie is ingeschakeld, kan de eReading Service nog wel het kopiëren van korte citaten toestaan die niet langer zijn dan 600 tekens, waardoor de Gebruiker korte passages via social media kan delen (bijv. Twitter, Facebook, etc.). Kobo garandeert geen efficiëntie van DRM. Alle versies van de eReading Service gebruiken geavanceerde beveiligingsmethoden om de inhoud te beschermen tijdens overdracht en lokaal door coderingen en algoritmes toe te passen. Wij beantwoorden uw informatieverzoeken omtrent eventuele overtredingen van auteursrechten of ander ongeautoriseerd gebruik van de Werken zo spoedig mogelijk.

2.6 Digital Rights Management voor audioboeken. Er wordt geen digitale rechten beheer toegepast op audioboeken en daarom, ondanks het implementeren van gebruikelijke veiligheidsmaatregelen kan Kobo geen garantie bieden dat technisch bekwame derden niet in staat zijn om uw audioboek zonder uw toestemming te verspreiden.

SECTIE 3. TERMIJN EN BEËINDIGING.

De termijn van deze Voorwaarden zal doorgaan tot beëindigd door u of door ons. We kunnen (i) uw toegang tot Kobo Writing Life op elk moment en met of zonder reden beëindigen of opschorten, inclusief onredelijk gedrag. U kunt uw deelname aan Kobo Writing Life opschorten of beëindigen en op elk moment verzoeken om terugtrekking uit de verkoop door Kobo minstens tien (10) dagen geschreven elektronische kennisgeving te geven op het van toepassing zijnde adres, aangegeven door Kobo voor dergelijke kennisgeving. Vanaf de beëindiging van deze Voorwaarden, en tenzij anders gesteld in deze voorwaarden, zal Kobo de verkoop en andere verspreiding van uw Werk stoppen, mits Kobo archiefkopieën van de werken mag behouden, uitsluitend om geautoriseerde voortdurende toegang mogelijk te maken door een gebruiker die een versie van dergelijke werken heeft aangeschaft via de eReading-dienst voorafgaand aan de beëindiging van deze Voorwaarden, en op voorwaarde dat dergelijke voortdurende toegang het wettelijk mandaat niet schendt en dat we doorgaan met het nemen van commercieel redelijke maatregelen om uw werk te beschermen tegen diefstal, ongeautoriseerde toegang, kopiëren of heroverdracht, schending, ongeautoriseerde manipulatie of ander onrechtmatig gebruik. Kobo zal dergelijke gearchiveerde werken of andere kopieën van elk van de werken op een bepaald moment verwijderen als er redelijkerwijs vastgesteld wordt dat er geen doorlopende verplichting is om toegang tot deze werken te bieden.

SECTIE 4. TARIEVEN, BETALINGEN, AANBIEDINGEN, EN ANDERE FINANCIËLE ZAKEN.

4.1 Prijzen. U voorziet Kobo van de aanbevolen verkoopprijs (Suggested Retail Price ofwel SRP of AVP (adviesprijs)) voor het eBook, exclusief enige goederen en diensten, verkoop- of soortgelijke belastingen ("Belastingen") en inclusief de belasting over de toegevoegde waarde (btw) in landen waar de verkoopprijs voor consumenten inclusief btw moet zijn. Kobo zal naar eigen goeddunken de werkelijke verkoopprijs instellen die de Gebruiker betaalt ("ASP") voor elk Werk en kan tevens eventuele Belastingen als extra onderdelen toevoegen aan de ASP of deze opnemen in de ASP.

(a) Audioboeken moeten een AVP hebben die minder bedraagt dan $28 USD; $31 CAD; 25 EUR, £20 GBP, $31 Australische dollars, $31 Nieuw-Zeelandse dollars, $200 HKD, ¥2,999 JPY, 25,00 CHF, 100 Turkse TRY, 100 Braziliaanse BRL, 450 Mexicaanse pesos, 799 Taiwanese dollar, 350 Zuid-Afrikaanse rand, ₱1,250 Filipijnse pesos, 1,500 INR. Een audiobook met een SRP hoger dan de bedragen zoals hierboven beschreven zal afgewezen worden na indiening.

4.2 Betaalvoorwaarden: eBooks.

(a) Kobo zal u 70% van de AVP voor elk verkocht eBook betalen, als het eBook geen Publiek domein werk is, en als de SRP van het eBook hoger is of gelijk is aan: $2,99 USD in de VS; £1,99 GBP in de VK; $2,99 CAD in Canada; $2,99 AUD in Australië; €1,99 EUR in the Europese Unie; $2,99 NZD in Nieuw-Zeeland; $15,99 HKD in Hong Kong; ¥299JPY in Japan; 2,99 CHF in Zwitserland; ₺5,99 TRY in Turkije; R$7,99 BRL in Brazilië; $39,99 MXN in Mexico; $70 TWD in Taiwan; R29,99 ZAR in Zuid-Afrika; ₱99,99 PHP in de Filipijnen; ₹149,99 INR in India; EN

(b) Bovendien dient het eBook tenminste twintig (20%) procent onder de AVP van alle fysieke edities van het boek, indien beschikbaar, geprijsd te zijn.

(c) De AVP voor uw eBooks als doorgegeven aan Kobo dient minder te zijn of gelijk aan de laagste prijs als door u verstrekt aan derden. Mocht een andere winkelier uw eBook verkopen met een AVP die minder is dan de AVP die u hebt verstrekt, dan kan Kobo ervoor kiezen om de AVP van het audioboek aan te passen aan de lagere AVP en deze te vervangen als de gebruikte prijs voor het berekenen en overmaken van betalingen tijdens de periode waarin de prijsdiscrepantie bestaat. Kobo's bepalingen met betrekking tot de overeenkomstige AVP zijn naar eigen goeddunken en niet onderhevig aan controle.

(d) Op voorwaarde van bij sectie 4.2(e) hieronder, als het eBook niet aan de criteria in secties 4.2(a) en 4.2(b) voldoet, dan zal Kobo de Uitgever 45% van de AVP van elk verkochte boek betalen.

(e) Kobo zal de uitgever 20% van de AVP betalen voor elk verkocht werk uit het publieke domein. "Publiek domein" betekent:

(i) werken die gepubliceerd zijn voor 1923 in de Verenigde Staten;

(ii) de "levensduur van de auteur + 50 jaar" in Canada, Hongkong, Japan, Mexico, Nieuw-Zeeland, de Filipijnen, Zuid-Afrika en Taiwan; de levensduur van de auteur + 60 jaar in India;

(iii) de "levensduur van de auteur + 70 jaar" in Australië, de EU, het Verenigde Koninkrijk en de rest van de wereld.

Kobo zal Publieke Domein eBooks die niet verschillen van content die beschikbaar is in de Kobo Shop waarschijnlijk verwijderen. Kobo zal waarschijnlijk werken verwijderen die hoofdzakelijk materiaal uit het publieke domein bevatten.

4.3 Betalingsvoorwaarden: Audioboeken.

(a) Betalingen voor audioboeken die in aanmerking komen voor een abonnement. U kunt audioboeken aanwijzen die Kobo zou kunnen opnemen in een voorafbetaalde abonnementsdienst ("Voor abonnement in aanmerking komende audioboeken") als onderdeel van, of los van, de eReading-dienst. Kobo betaalt u 32% van de AVP voor elke versie van een voor een abonnement in aanmerking komend audioboek aangeschaft door Kobo voor wederverkoop aan gebruikers die zich hebben ingeschreven als abonnee waarbij de gebruikers van tevoren het recht hebben aangeschaft om minstens een audioboek te selecteren en te bekijken gedurende elke vooraf vastgestelde periode (een "Prepaid abonnementsservice").

(b) Betalingen voor audioboeken. Kobo betaalt u 45% van de AVP voor elk verkocht à la carte audioboek, behalve bij de voor een abonnement in aanmerking komende audioboeken verkocht via een prepaid abonnementgebaseerde dienst, als de AVP van het audioboek groter of gelijk is aan: $2,99 USD in the VS; £1,99 GBP in de VK; $2,99 CAD in Canada; $2,99 AUD in Australië; €1,99 EUR in de Europese Unie; $2,99 NZD in Nieuw-Zeeland; $15,99 HKD in Hong Kong; ¥299JPY in Japan; 2,99 CHF in Zwitserland; ₺5.99 TRY in Turkije; R$7,99 BRL in Brazilië; $39,99 MXN in Mexico; $70 TWD in Taiwan; R29,99 ZAR in Zuid-Afrika; ₱99,99 PHP in de Filipijnen; ₹149,99 INR in India.

Als het audioboek niet voldoet aan de prijscriteria in sectie 4.3(b) van deze voorwaarden, dan betaalt Kobo u 35% van de AVP van elk verkochte audioboek behalve voor de voor een abonnement in aanmerking komende titels verkocht via een prepaid abonnementsgebaseerde service.

(c) Bijpassende AVP. De AVP voor uw audioboek zoals doorgegeven aan Kobo dient minder te zijn of gelijk aan de laagste prijs als door u opgegeven aan derden. Mocht een andere winkelier uw audioboek verkopen met een AVP die minder is dan de AVP die u hebt verstrekt, dan kan Kobo ervoor kiezen om de AVP van het audioboek aan te passen aan de lagere AVP en deze te vervangen als de gebruikte prijs voor het berekenen en overmaken van betalingen tijdens de periode waarin de prijsdiscrepantie bestaat. Kobo's bepalingen met betrekking tot de overeenkomstige AVP zijn naar eigen goeddunken en niet onderhevig aan controle.

(d) Prepaid abonnementsgebaseerde service proefperiode. Kobo mag potentiële nieuwe gebruikers van de abonnementsservice een introductieproefperiode aanbieden waarin de gebruikers gedurende een beperkte periode de abonnementsservice op dezelfde manier mogen gebruiken als gebruikers die een abonnement hebben. Er zijn u geen bedragen verschuldigd ten aanzien van titels die door een gebruiker zijn gebruikt tijdens een proefperiode.

(e) Publiek domein audioboeken. Publiek domein audioboeken worden niet aanvaard voor verkoop op Kobo. Elk Publiek domein audioboek zal afgewezen worden na indiening, of verwijderd bij ontdekking. Er worden door Kobo geen bedragen betaald aan u voor Publieke domein audioboeken.

4.4 OverDrive distributie. U kunt de eBooks voor distributie naar OverDrive selecteren via het KWL-dashboard. Voor deze opt-in Werken zal Kobo uw eBook naar OverDrive sturen met de metagegevens die u hebt verstrekt via Kobo Writing Life samen met de uniek uitgegeven USD bibliotheekprijs. OverDrive zal de werken van de Uitgever verkopen en verspreiden op het kanaal voor institutionele klanten van OverDrive. De institutionele accounts van OverDrive kunnen uw Werken uitlenen aan uw geautoriseerde eindgebruikers die gebruik maken van een One-Copy/One-User model ("OCOU"). Onder het OCOU-model, kan de Distributie-outlet voor elke titel die is aangeschaft door een Distributie-outlet van OverDrive hetzelfde aantal versies verkopen of uitlenen aan Eindgebruikers op hetzelfde moment (bijv. als een bibliotheek twee versies van een titel koopt, dan mogen twee gebruikers de titel op hetzelfde moment lenen). Voor verkoop aan institutionele distributie-outlets wordt er een leenperiode toegepast op werken die geleend zijn door eindgebruikers.

Voor elk verkochte boek aan een distributie-outlet volgens het OCOU-model, zal Kobo u 50% betalen van de OCOU USD bibliotheekprijs die door u is vastgesteld.

Kobo kan naar eigen goeddunken bepalen of uw werk in aanmerking komt voor OverDrive-distributie.

4.5 Kobo Plus.

Deze sectie beschrijft de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op uw deelname aan de Kobo Plus abonnementsdienst ("Kobo Plus Service"). U kunt uw werken selecteren via het KWL-dashboard. Voor de geselecteerde Werken, zijn de volgende bijzondere voorwaarden van toepassing:

(a) Kobo Plus betalingen. Kobo zal u elke maand in relatie tot elke Kobo Plus Content-titel, het product van (A) de waarde per verbruikte minuut, vermenigvuldigd met (B) Kobo Plus Content verbruikte minuten, vermenigvuldigd met 60% uitbetalen.

Kobo verzamelt alle minuten die zijn verbruikt voor elke Kobo Plus Content-titel totdat de titel een toename van één standaardeenheid gelezen heeft bereikt, zoals bepaald door Kobo met behulp van de standaard gebruikelijke technologie. Voor Kobo Plus Content-titels die in een bepaalde maand geen standaardeenheid bevatten, worden de minuten die voor dergelijke titels worden verbruikt overgedragen naar de volgende maand totdat dergelijke titels een standaard leeseenheid hebben verzameld.

(b) eBooks verwijderen. Elk Werk dat door u beschikbaar wordt gesteld voor Kobo Plus dient beschikbaar te zijn voor een periode van minimaal negentig (90) dagen. Na deze minimale periode, mag u Kobo Plus content verwijderen uit de Kobo Plus-service via het KWL-dashboard. Na het verwijderen van Kobo Plus content uit de Kobo Plus-service, zal Kobo de Kobo Plus content niet meer beschikbaar stellen voor gebruikers om te lenen; echter kunnen gebruikers die deze Kobo Plus content al geleend hebben hun toegang behouden.

Voor de doeleinden van deze sectie 4.5 zijn de volgende definities van toepassing:

"Kobo Plus Content" heeft betrekking op alle eBooks of audioboeken die door u worden aangewezen om opgenomen te worden in de Kobo Plus-Service.

"Kobo Plus Content verbruikte minuten" betekent het totaal aantal gelezen of beluisterde minuten door betalende gebruikers met betrekking tot elke Kobo Plus Content titel.

"Waarde per verbruikte minuut" betekent (A) de inkomsten die ontvangen zijn door Kobo met betrekking tot de Kobo Plus-service in het gebied voor een maand met aftrek van belastingen, terugbetalingen, creditcardafschriften, oninbare vorderingen en andere gerelateerde schulden, gedeeld door (B) het totaal aantal verbruikte minuten die maand.

4.6 Aanbiedingen. Als Kobo de mogelijkheid aanbiedt, dan kunt u ervoor kiezen om uw Werken in te dienen uit promotionele overweging met behulp van de aanbiedingentool via het KWL-dashboard. De Voorwaarden van elke aanbieding variëren per geselecteerde aanbieding, en de richtlijnen voor indiening en de toelatingsvoorwaarden worden uiteengezet in het KWL-dashboard. Door in te stemmen met het indienen van uw Werk voor een willekeurige aanbieding, gaat u akkoord dat u de voorwaarden van de aanbieding zoals gesteld in het KWL-dashboard gelezen en begrepen hebt.

Kobo behoudt zich het recht voor om een aanbieding op elk moment te wijzigen of te annuleren. In dergelijke gevallen doen we ons best om hier zo vroeg mogelijk kennis van te geven. Kobo heeft het recht om, naar eigen inzicht, toegang tot de Aanbiedingentool toe te kennen, of om elk Werk voor een aanbieding af te wijzen.

4.7 Valuta. Kobo kan toestaan dat de AVP voor meerdere landen en in meerdere valuta wordt aangegeven, en het is Uitgever toegestaan om AVP aan te leveren voor alle, één of een combinatie van deze opties. U dient echter wel één enkele valuta te selecteren waarin u uitbetaald wilt worden. Als u niet wilt dat een specifieke valuta wordt ingesteld voor AVP, dan zal Kobo deze standaard instellen op AVP van dollar (door ons geconverteerd of door u ingesteld) als de basislijn voor de verkoop van uw eBooks. Kobo heeft het exclusieve recht om redelijke valuta conversiepercentages in te stellen.

4.8 Belastingen. Partijen zullen namens zichzelf betalen, in aanvulling op eventuele andere bedragen die Partijen dienen te betalen volgens deze Voorwaarden, verkopen, het gebruik, uitoefening, waardetoevoeging, bruto ontvangsten of andere soortgelijke belastingen die opgelegd kunnen worden of die men dient te betalen volgens de belastingwetgeving wegens de transacties die volgens deze Voorwaarden zijn gedaan, waaronder Belastingen.

4.9 Rapportage en betaling. Mits U uw verplichtingen volgens deze Voorwaarden niet overtreedt, zal Kobo u de van toepassing zijnde bedragen, na aftrek van terugbetalingen, oninbare vorderingen en belastingen, betalen voor elk eBook dat verkocht wordt aan een Gebruiker. Kobo verricht betalingen aan U en voorziet op maandbasis in verkooprapportages, waarbij alle betalingen en rapportage binnen vijfenveertig (45) dagen na het einde van de betreffende maand worden verricht. Het is Kobo toegestaan betalingen op te laten lopen en in te houden tot het te betalen totaalbedrag meer dan $ 50 CAD bedraagt. U bent verantwoordelijk voor het controleren van alle verkooprapporten met betrekking tot uw Werken. Indien u eventuele fouten of onvolledigheden opmerkt in dergelijke rapporten, is Kobo niet verplicht om eventuele dergelijke fouten of weglatingen te corrigeren, evenals eventuele daaruit voortvloeiende tekortkomingen, tenzij u binnen zes (6) maanden na ontvangst van dergelijke rapporten schriftelijk bericht van dergelijke fouten of onvolledigheden geeft.

4.10 Terugvorderingen en fraude. Kobo is gerechtigd om alle terugvorderingen opgelegd door creditcardmaatschappijen of andere betalingsproviders met betrekking tot een bepaalde transactie, inclusief bijbehorende kosten gedurende een periode tot 120 dagen na de transactiedatum, te verrekenen met of in mindering te brengen op het aan U verschuldigde bedrag. Kobo is op geen enkele wijze verplicht de terugvordering door een derde partij te onderzoeken of betwisten. In het geval dat Kobo te maken krijgt met een overmatige hoeveelheid terugvorderingen, qua hoeveelheid of bedrag, met betrekking tot uw Werken, dan behoudt Kobo zich het recht voor uw account met onmiddellijke ingang stop te zetten. In het geval dat Kobo een overmatige hoeveelheid terugvorderingen registreert, of een andere vorm van frauduleus gedrag, dan behoudt Kobo zich alle rechten voor om deze fraude te voorkomen, inclusief de opschorting van alle betalingen die zijn verschuldigd aan de Uitgever gedurende het onderzoek door Kobo.

SECTIE 5. VERTEGENWOORDIGING, GARANTIES EN SCHADELOOSSTELLING.

5.1 U vertegenwoordigt, staat garant voor en bevestigt aan Kobo dat: (i) u de rechten, macht en privileges heeft om uw verplichtingen volgens deze Voorwaarden uit te voeren, te volgen en te leveren en dat de uitvoering, levering en prestaties van deze Voorwaarden zijn geautoriseerd; (ii) u alle benodigde rechten heeft om de garantie en toewijzing van rechten te doen die U aan Kobo heeft gedaan volgens deze Voorwaarden en dat de verzending van de Werken daarin en het gebruik van de Werken in de eReading-service geen verplichtingen overtreedt die U heeft jegens derden en geen intellectuele eigendomsrechten van personen overschrijdt, waaronder de auteur van de Werken; (iii) u alleen verantwoordelijk bent voor het verkrijgen en betalen van eventuele en alle noodzakelijke vrijgaves, rechten en licenties voor de Werken om de uitoefening van de rechten volgens deze Voorwaarden toe te staan, zonder eventuele verdere verplichtingen vanuit ons, waaronder eventuele betalingen die u verschuldigd bent door andere auteursrechthouders, co-auteurs en cobeheerders; (iv) de Werken geen algemene wetten of statutair recht van ander literair, geschreven of ander materiaal overtreden of zullen overtreden en dat geen enkel materiaal in de Werken intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten van personen, bedrijven of verenigingen overschrijdt en dat de Werken geen lasterlijk of onwettig materiaal of instructies bevatten die schade kunnen aanrichten aan personen, bedrijven of verenigingen; (v) de handelsmerken, handelsnamen, logo's, ontwerpen en pictogrammen van Uitgever geen handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten van andere personen, bedrijven of verenigingen schenden; en (vi) dat er geen eis of proces loopt tegen of betrekking hebbende op de titel, het eigendom en/of het auteursrecht in de Werken, of een deel daarvan, of de rechten die worden gedekt door deze Voorwaarden.

5.2 U stemt toe dat u Kobo, zijn partners en hun respectieve functionarissen, directeuren en werknemers verdedigt, vrijwaart en schadeloos stelt, van en tegen alle claims, aanvragen, rechtszaken, acties, oorzaken van acties en/of aansprakelijkheid, van welke aard dan ook, voor schade, verlies, kosten en/of uitgaven (inclusief juridische kosten en uitbetalingen) resulterend uit: (i) schade aan personen of eigendom, persoonlijk letsel of overlijden veroorzaakt door onachtzaam of opzettelijke daden of daaruit voortvloeiende weglatingen in relatie tot deze Voorwaarden; (ii) alle schendingen door u en alle weergaven, garanties, overeenkomsten, termijnen of voorwaarden van deze Voorwaarden; en (iii) elke eis voortvloeiend uit de uitvoering van uw verbintenissen die hebben geleid tot het overtreden, schenden of misbruiken van het recht van derden, inclusief en zonder beperking van intellectuele eigendomsrechten. Het is Kobo toegestaan om op eigen kosten deel te nemen aan de verdediging en behandeling van eisen of acties, met of zonder eigen vertegenwoordiging.

SECTIE 6. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

KOBO WRITING LIFE EN DE EREADING-SERVICE WORDEN GELEVERD OP EEN "AS IS" BASIS EN KOBO VERWERPT ELKE VERTEGENWOORDIGING, GARANTIE EN VOORWAARDE, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, TEN AANZIEN VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN VOORZIEN DOOR DEZE OVEREENKOMST, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIE OP VERKOOPBAARHEID, VERKOOPKWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN DAT WAT DAARUIT VOORTVLOEIT VOLGENS DE WET, STATUUT, HANDELSGEBRUIK OF HANDELSWIJZE. KOBO MAAKT GEEN VERTEGENWOORDIGING, GARANTIE OF VOORWAARDE, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, TEN AANZIEN VAN DE NAUWKEURIGHEID VAN KOBO WRITING LIFE, DE EREADING-SERVICE, DE CONTENT VAN DE KOBO WEBSITE VOOR EEN SPECIFIEK DOELEINDE OF MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID OM EEN RESULTAAT TE LEVEREN. U ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT KOBO NIET KAN GARANDEREN DAT UW WERK BESCHERMD WORDT TEGEN DIEFSTAL OF ONEIGENLIJK GEBRUIK OF DAT GEBRUIKERS NIET VOLDOEN AAN ONZE GEBRUIKSREGELS VOOR CONTENT. WE ERKENNEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID DOOR FALEN VAN HET BEVEILIGINGSSYSTEEM.

KOBO EN HAAR PARTNERS ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLG-, PUNITIEVE OF EXEMPLAIRE SCHADE, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT OMZETDERVING, GEGEVENSVERLIES OF WINSTVERLIES, ONGEACHT DE VORM VAN ACTIE, HETZIJ CONTRACTUEEL OF DOOR ONRECHTMATIGE DAAD, WAARONDER NALATIGHEID, VOORTKOMEND UIT OF BETREKKING HEBBENDE OP DEZE OVEREENKOMST, ZELFS INDIEN KOBO GEÏNFORMEERD IS OVER DE WAARSCHIJNLIJKHEID VAN HET VOORKOMEN VAN EEN DERGELIJKE SCHADE; EN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN KOBO EN HAAR AFFILIATIES VOORTKOMEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST ZAL IN GEEN GEVAL DE BEDRAGEN OVERSTIJGEN ALS BETAALD DOOR KOBO AAN UITGEVER GEDURENDE EEN PERIODE VAN TWAALF MAANDEN VOORAFGAAND AAN EEN EIS VOLGENS DEZE VOORWAARDEN.

Kobo is jegens U niet aansprakelijk voor eventuele fouten of vertraging in de prestaties van haar verplichtingen volgens deze Voorwaarden indien deze veroorzaakt zijn door een gebeurtenis of omstandigheden die buiten de controle van Kobo liggen.

SECTIE 7. VERTROUWELIJKHEID.

U zult geen persbericht versturen of een andere openbaarmaking doen met betrekking tot deze voorwaarden en uw deelname in Kobo Writing Life zonder onze toestemming. Elke partij zal alle informatie die onthuld en verkregen is als resultaat van de relatie tussen u en Kobo onder deze Voorwaarden voor zich houden en de informatie met betrekking tot dergelijke zaken niet openbaar maken zonder voorafgaande goedkeuring van een andere partij. Onverminderd het algemene karakter van het bovenstaande, stemt u in dat u de informatie die wij aan u onthullen niet openbaar maakt, inclusief berichtgeving tussen u en ons, alles over onze bedrijfsvoering, klanten, marketing, verkoopgegevens die uit onze naam naar u verstuurd zijn ten aanzien van uw werk of andere informatie die we beschikbaar stellen als resultaat van uw deelname aan Kobo Writing Life. De verplichtingen van vertrouwelijkheid in deze clausule zijn niet van toepassing op zaken waarin de andere partij kan aantonen dat: (i) behoort tot of onderdeel is van het publieke domein, anders dan als resultaat van een schending van de verplichtingen van vertrouwelijkheid onder deze voorwaarden; (ii) in zijn schriftelijke bestanden was voordat deze voorwaarden van kracht werden ; (iii) onafhankelijk was onthuld door een derde partij die bevoegd is om hetzelfde openbaar te maken; (iv) is vereist om openbaar gemaakt te worden onder de toepasbare wetten, of op bevel van een gerechtshof of overheidsinstantie of andere bevoegde autoriteit, of (v) is vereist om onthuld te worden aan derden als resultaat van een samenwerking of een partnerschap met een dergelijke partij, op voorwaarde dat een dergelijke partij op papier gebonden is door geheimhoudingsverplichtingen die tenminste gelijkwaardig zijn aan de verplichtingen die in deze clausule uiteengezet worden.

SECTIE 8. ALGEMENE BESCHIKKINGEN.

Alle berichten die zijn vereist volgens deze Voorwaarden of andere communicatie die is vereist of toegestaan volgens deze Voorwaarden zal per e-mail aan Kobo plaatsvinden via het Kobo Writing Life portaal en per mededeling binnen de login van de gebruiker op het portaal. Indien u ons een bericht wilt sturen, gebruikt u het volgende e-mailadres: writinglife@kobo.com. Alle voorwaarden die volgens hun aard bedoeld zijn om voort te duren na beëindiging van deze Voorwaarden gelden ook na een dergelijke beëindiging beëindiging. Kobo beheert de eReading Service vanuit haar kantoren in de provincie Ontario, Canada. De eReading Service is toegankelijk vanuit alle provincies en gebieden van Canada en vanuit andere landen overal ter wereld. Aangezien ieder van deze rechtsgebieden wetten kan handhaven die kunnen verschillen van die van de provincie Ontario, gaat u er door de eReading Service te openen mee akkoord dat alle kwesties met betrekking tot de toegang tot of het gebruik van de eReading Service, of eventuele andere hyperlinks naar websites, onderhevig zijn aan de wetten van de provincie Ontario en de federale wetten van Canada die dienovereenkomstig van toepassing zijn. U gaat tevens akkoord met de niet-exclusieve persoonlijke jurisdictie en locatie van de gerechtshoven in de provincie Ontario en erkent dat u dit vrijwillig doet en verantwoordelijk bent voor het volgen van alle plaatselijke wetten. Kobo heeft deze voorwaarden voor uw gemak ter beschikking gesteld in andere talen dan het Engels. Echter, de voorwaarden in het Engels worden gebruikt ingeval van onenigheid. Deze Voorwaarden, het Kobo Contentbeleid en de Gebruiksvoorwaarden vormen de gehele overeenkomst en de verstandhouding tussen de Partijen met betrekking tot het onderwerp daarvan en vervangen alle eerdere en soortgelijke overeenkomsten, afspraken, onderhandelingen en voorstellen, zowel mondeling als schriftelijk. U mag deze Voorwaarden niet eenzijdig wijzigen. Deze Voorwaarden kunnen niet geheel of gedeeltelijk door u worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kobo.

LAATST BIJGEWERKT: 26 juni 2019