Toevoeging aan de Algemene voorwaarden voor Kobo Writing Life

Dit is een toevoeging aan, en vormt onderdeel van, de Algemene voorwaarden voor Kobo Writing Life waar je mee hebt ingestemd op het moment dat je jezelf hebt geregistreerd voor de Kobo Writing Life-dienst. Dit addendum is voor het laatst bijgewerkt op 16 juni 2017. Zowel de Algemene voorwaarden voor Kobo Writing Life als deze toevoeging kunnen van tijd tot tijd door Kobo worden aangepast. Er wordt eenmalig verzocht het addendum te accepteren.

Abonnementsservice

1. Definities

Catalogusprijs” betekent de prijs die de Uitgever heeft opgegeven voor aankoop van een abonnements-eBook in het servicegebied, zoals vastgesteld overeenkomstig de Overeenkomst, met aftrek van omzetbelasting.

Prijsfactor” betekent het resultaat, voor elke maand, van (A) de gemiddelde maandelijkse verzamelde abonnementsservicekosten door Kobo van gebruikers in het servicegebied voor die bewuste maand, met aftrek van omzetbelasting, gedeeld door (B) de waarde van de leesactiviteit.

Gelezen” betekent de bepaling door Kobo met gebruik van de eigen gewoonlijke technologie dat een gebruiker 20% van een abonnements-eBook voor de eerste keer heeft gelezen, exclusief het voorwoord, of een ander percentage dat anderzijds schriftelijk overeen is gekomen op basis van individuele titels.

Servicegebied” betekent de gebieden waarin Kobo de abonnements-eBooks mag gebruiken in de abonnementsservice (geïdentificeerd door de selectievakjes hieronder).

Abonnements-eBook” betekent eBooks die door de Uitgever zijn aangewezen om onderdeel te zijn van abonnementsservice overeenkomstig sectie 2(b) hieronder, wat ook kan gelden voor eBooks die niet in aanmerking komen voor aankoop door gebruikers volgens de Overeenkomst.

Abonnementsservice” betekent de eBook-abonnementsservice die door Kobo wordt aangeboden in het servicegebied waarbij gebruikers de mogelijkheid krijgen om een onbeperkt aantal in aanmerking komende eBooks te lezen voor maandelijkse abonnementskosten.

Waarde leesactiviteit” betekent het totaal aantal keer, voor elk abonnements-eBook dat gedurende de maand is gelezen (anders dan tijdens toegestane introducerende proefperiodes), dat het abonnements-eBook is gelezen vermenigvuldigd door de catalogusprijs van het abonnements-eBook.

2. Abonnementsservice - Uitgeversrechten en verplichtingen

 1. Toekenning van rechten. Uitgever kent bij dezen het recht toe aan Kobo om bepaalde eBooks onderdeel te maken van de abonnementsservice in het servicegebied.
 2. eBooks toevoegen en verwijderen. Uitgever wijst eBooks aan als abonnements-eBooks door dit in de relevante eBooks-metagegevens aan te geven. Alle boeken die op deze wijze beschikbaar worden gesteld, blijven zowel in de Kobo Shop als in Kobo Plus gedurende een periode van minstens negentig (90) dagen beschikbaar. Na een dergelijke minimale periode mag de uitgever na een schriftelijke kennisgeving aan Kobo, minimaal tien (10) dagen van tevoren, de eBooks abonnementen verwijderen uit de abonnementsdienst door de metagegevens van het eBook aan te passen. Na het verwijderen van een abonnements-eBook uit de abonnementsservice, zal Kobo het abonnements-eBook niet meer beschikbaar stellen voor gebruikers om dit te kunnen bekijken; gebruikers die het abonnements-eBook echter al bekeken hebben mogen dit nog steeds blijven lezen.

3. Abonnementsservice - Rechten en verplichtingen Kobo

 1. Gebruik van de abonnementsservice. Kobo heeft het recht om de abonnements-eBooks aan te bieden binnen de abonnementsservice die wordt aangeboden aan gebruikers in het servicegebied. Kobo mag de abonnementsservice direct of indirect via derde partijen aan gebruikers aanbieden. Niets hierin geeft Kobo de verplichting om een of alle abonnements-eBooks aan te bieden of te blijven aanbieden als onderdeel van de abonnementsservice. Alleen Kobo is verantwoordelijk voor alle aspecten van de abonnementsservice, inclusief technologisch gebruik, rapportage en facturering en het verzamelen. Alleen Kobo is verantwoordelijk voor alle zakelijke relaties met detailhandelaren, gebruikers en andere derde partijen met betrekking tot de abonnementsservice, inclusief vergoedingen en kosten die hierop van toepassing zijn.
 2. Beveiligingssysteem. Kobo is verantwoordelijk voor het onderhoud van het beveiligingssysteem van eBooks die beschikbaar worden gemaakt aan gebruikers in navolging van de abonnementsservice zoals beschreven in de Overeenkomst. Niettegenstaande het voorgaande, zal Kobo alle abonnements-eBooks versleutelen met de gepatenteerde Digital Rights Management-technologie van Kobo en geen enkele andere methode.
 3. Proefperiode. Kobo mag potentiële nieuwe gebruikers van de abonnementsservice een introducerende proefperiode aanbieden van niet meer dan dertig (30) dagen, waarin de gebruikers gedurende een beperkte periode de abonnementsservice op dezelfde manier mogen gebruiken als gebruikers die een abonnement hebben. Er hoeven geen betalingen worden gemaakt aan de Uitgever voor abonnements-eBooks die door een gebruiker zijn gelezen tijdens de proefperiode, en alle gegevens van dergelijke activiteiten zijn geen onderdeel van de hieronder beschreven kostenberekeningen.
 4. Maandelijkse rapportage. Aan het einde van elke maand waarin de abonnementsservice actief is, zal Kobo een rapportage aan de Uitgever aanbieden van de voorgaande maand, waarin wordt beschreven:
  1. het aantal keren dat een abonnements-eBook is aangemerkt als Gelezen,
  2. de prijsfactor,
  3. de bedragen die Kobo aan de Uitgever moet betalen.

4. Vergoedingen en kosten.

Kobo betaalt de Uitgever binnen 90dagen na het einde van elke maand waarin de abonnementsservice wordt gebruikt een bedrag dat gelijk is aan, rekening houdend met elk abonnements-eBook dat gedurende de maand is Gelezen, met uitzondering van proefperiodes, het product van: (A) de Catalogusprijs vermenigvuldigd door (B) het aantal keer dat elk abonnements-eBook is aangemeld als Gelezen, vermenigvuldigd door (C) de Prijsfactor, vermenigvuldigd door 60%.

5. Termijn en beëindiging

 1. Effect van beëindiging. Bij beëindiging van deze Overeenkomst stopt Kobo met het aanbieden van de abonnements-eBooks via de abonnementsservice. Alle gebruikers die de abonnements-eBooks hebben gedownload behouden het recht om de eBooks voor een periode van 120 dagen na de beëindiging van de Overeenkomst te blijven bekijken en lezen, echter op voorwaarde dat de betalingsverplichtingen van Kobo beschreven in sectie 4 niet van toepassing zijn op dergelijke eBooks.